Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 14:21

Karta obstarávania #2022-126
Čerpadlá ZEVO – diagnostika, servis, opravy a dodanie náhradných dielov

Informácie

ID zákazky
31865
Názov predmetu
Čerpadlá ZEVO – diagnostika, servis, opravy a dodanie náhradných dielov
Číslo spisu
2022-126
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
199 000,00 EUR
Hlavný CPV
42122000-0 - Čerpadlá
Doplňujúci CPV
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je diagnostika, servis, opravy a dodanie náhradných dielov na čerpadlá pre Zariadenie na energetické využitie odpadu obstarávateľa počas obdobia 24 mesiacov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
29.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty