Stav: Ukončená

Serverový čas: 02.10.2023 22:22

Karta obstarávania #180/22
Dodávky KLOUBOVÝCH HLAVIC pro AD

Informácie

ID zákazky
31900
Názov predmetu
Dodávky KLOUBOVÝCH HLAVIC pro AD
Číslo spisu
180/22
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky KLOUBOVÝCH HLAVIC pro potřeby AD.

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky KLOUBOVÝCH HLAVIC pro potřeby AD.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
03.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171636

Dokumenty