Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.10.2023 02:39

Karta obstarávania #184/22
Dodávky renovovaných tyčí, ramen a spojovacích hřídelí trolejbusů typu 21, 22 a 31 Tr

Informácie

ID zákazky
31916
Názov predmetu
Dodávky renovovaných tyčí, ramen a spojovacích hřídelí trolejbusů typu 21, 22 a 31 Tr
Číslo spisu
184/22
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky renovovaných tyčí, ramen a spojovacích hřídelí trolejbusů typu 21, 22 a 31 Tr

Stručný opis

Dodávky renovovaných tyčí, ramen a spojovacích hřídelí trolejbusů typu 21, 22 a 31 Tr

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
03.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Bc. Adéla Borovková
aborovkova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty