Stav: Ukončená ZAUJÍMA MA TO

Serverový čas: 22.05.2018 17:27

Karta obstarávania #UtVO 1478/2018
Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho – PD

Informácie

ID zákazky
320
Názov predmetu
Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho – PD
Číslo spisu VO
UtVO 1478/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazky s nízkymi hodnotami
Typ obstarávania
Zákazky s nízkymi hodnotami
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 082.40 EUR
Hlavný CPV
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Vypracovanie projektovej dokumentácie (realizačný projekt) pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu (RP) „Rekonštrukcia MK Ul. J. Hajdóczyho“ v roku 2018.
Realizácia je plánovaná v roku 2018 - 2019.
Projektovú dokumentáciu je potrebné z dôvodu vlastníckych vzťahov k pozemkom pod komunikáciou rozdeliť na dve samostatné časti (teda dve samostatné projektové dokumentácie) s oddelením aj rozpočtu a výkazu výmer. Podrobnejšie je rozsah uvedený vo výzve na predloženie ponuky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

lehota na predkladanie ponúk (Ponuka (len jedna obálka))
12.02.2018 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143

Dokumenty