Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.11.2022 13:45

Karta obstarávania #NKP2022-103
Vybudovanie mobilných oporných stien z betónových blokov

Informácie

ID zákazky
32165
Názov predmetu
Vybudovanie mobilných oporných stien z betónových blokov
Číslo spisu
NKP2022-103
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45223800-4 - Kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií
Doplňujúci CPV
45262620-3 - Oporné múry
44114200-4 - Betónové výrobky
45223810-7 - Prefabrikované konštrukcie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie vybudovania oporných sien z betónových blokov v OLO a.s., Dotrieďovací závod , Vlčie hrdlo 72, BA vrátane dopravy, manipulácia a ostatných súvisiacich nákladov . Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Technická špecifikácia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty