Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 19.09.2021 04:24

Karta DNS #968/2018
Asfaltovanie 2018-2019

Informácie

ID zákazky
322
Názov predmetu
Asfaltovanie 2018-2019
Číslo spisu
968/2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 023-047606
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Hlavný CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis

Predmetom obstarávania je obnova povrchu vozoviek. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve. Pôjde najmä o odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len živičný kryt), výšková úprava uličných vpustov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (zaradenie)
05.03.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS
31.12.2019 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty

Zákazky