Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2018 15:14

Karta DNS #968/2018
Asfaltovanie 2018-2019

Informácie

ID zákazky
322
Názov predmetu
Asfaltovanie 2018-2019
Číslo spisu VO
968/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
2018/S 023-047606
Druh postupu
DNS
Typ obstarávania
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
439 819.39 EUR
Hlavný CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
VO sa delí na časti
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Stručný opis obstarávania

Predmetom obstarávania je obnova povrchu vozoviek. Podrobnosti budú uvedené v konkrétnej výzve. Pôjde najmä o odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len živičný kryt), výšková úprava uličných vpustov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí o účasť (zaradenie) (Žiadosť)
05.03.2018 10:00:00
Doba zriadenia DNS (Žiadosť)
31.12.2019 23:59:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty