Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.08.2022 05:06

Karta zákazky #460/2019
Výzva č. 5

Táto zákazka je súčasťou DNS #968/2018 Asfaltovanie 2018-2019

Informácie

ID zákazky
4176
Názov predmetu
Výzva č. 5
Číslo spisu
460/2019
Číslo z vestníka EU
2018/S 023-047606
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
62 781,33 EUR
Hlavný CPV
45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je obnova povrchu vozoviek. Pôjde najmä o odstránenie pôvodnej asfaltovej vrstvy a pokládka novej obrusnej vrstvy z asfalto-betónu (ďalej len živičný kryt), výšková úprava uličných vpustov. Prvá výzva sa týka ulíc špecifikovaných v priložených výkazoch výmer pod č. 1 až 6.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.07.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.07.2019 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty