Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 00:35

Karta zákazky #R5-2.1/150/2022-003
Operačná bielizeň I

Táto zákazka je súčasťou DNS #R5-2.1/150/2022 Nemocničné odevy a bielizeň

Informácie

ID zákazky
32240
Názov predmetu
Operačná bielizeň I
Kategória DNS
Operačná bielizeň
Číslo spisu
R5-2.1/150/2022-003
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Hlavný CPV
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
Doplňujúci CPV
39518000-6 - Nemocničná bielizeň
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.10.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
28.10.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@unb.sk
+421 248234317

Dokumenty