Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.11.2023 04:18

Karta DNS #R5-2.1/150/2022
Nemocničné odevy a bielizeň

Informácie

ID zákazky
30399
Názov predmetu
Nemocničné odevy a bielizeň
Číslo spisu
R5-2.1/150/2022
Číslo z vestníka VO
193/2022 pod číslom 39662-MUT dňa 2. 9. 2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 167-473073 zverejnené dňa 31.08.2022
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
4 873 259,00 EUR
Hlavný CPV
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
Doplňujúci CPV
39518000-6 - Nemocničná bielizeň
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov v nasledovných kategóriách:
1. osobné ochranné pracovné odevy,
2. pacientske odevy,
3. operačná bielizeň,
4. posteľná bielizeň.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2022 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
27.09.2022 09:00:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
27.09.2026 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@unb.sk
+421 248234317

Dokumenty

Osobné ochranné pracovné odevy

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
Doplňujúci CPV
18110000-3 - Pracovné odevy

Pacientske odevy

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
Doplňujúci CPV
39518000-6 - Nemocničná bielizeň

Operačná bielizeň

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
Doplňujúci CPV
39518000-6 - Nemocničná bielizeň

Posteľná bielizeň

Stav
Prebiehajúca
Hlavný CPV
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
Doplňujúci CPV
39518000-6 - Nemocničná bielizeň

Zákazky