Stav: Ukončená

Serverový čas: 05.12.2022 23:30

Karta obstarávania #PPZ-HCP-OARK2-2022/056511
Počítačové kurzy

Informácie

ID zákazky
32430
Názov predmetu
Počítačové kurzy
Číslo spisu
PPZ-HCP-OARK2-2022/056511
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
1 716,00 EUR
Hlavný CPV
80533200-1 - Počítačové kurzy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Počítačový kurz:
PC kurz pre používateľov MS Excel II. pre mierne pokročilých – 2 účastníci
PC kurz pre používateľov MS Excel Grafy I. – 2 účastníci
PC kurz pre používateľov MS Excel Business – štatistické výpočty a analýzy – 1 účastník
PC kurz pre používateľov MS Excel BI reporting, analýza dát s pomocou Excelu – 3 účastníci

!!! U všetkých kurzov žiadame prezenčnú formu školenia v Bratislave !!!
Termín dodania v mesiacoch október až december 2022
október: 22,23,29,30
november: 5,6,12,13,19,20,26,27
december: 3,4,10,11

!!! Ide o kurzy v sobotu a nedeľu !!!

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2022 00:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Marián Tomáš
marian.tomas@minv.sk
+421 961050790

Dokumenty