Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 21:06

Karta zákazky #UNB4
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - JIS dokup k existujúcemu stavu

Informácie

ID zákazky
3248
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - JIS dokup k existujúcemu stavu
Číslo spisu
UNB4
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
225 000,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

UNB JIS dokup infúznej techniky k existujúcemu stavu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.04.2019 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty