Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2020 06:59

Karta zákazky #UNB5
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB MR

Informácie

ID zákazky
3249
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB MR
Číslo spisu VO
UNB5
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
10 480,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

UNB MR infúzna technika

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.04.2019 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty