Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.02.2024 00:09

Karta zákazky #R5-2.1/150/2022-006
Posteľná bielizeň - plachty

Táto zákazka je súčasťou DNS #R5-2.1/150/2022 Nemocničné odevy a bielizeň

Informácie

ID zákazky
32497
Názov predmetu
Posteľná bielizeň - plachty
Kategória DNS
Posteľná bielizeň
Číslo spisu
R5-2.1/150/2022-006
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
18000000-9 - Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo
Doplňujúci CPV
39518000-6 - Nemocničná bielizeň
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.10.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Veronika Dobiášová
veronika.dobiasova@unb.sk
+421 248234317

Dokumenty