Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2020 08:29

Karta zákazky #UNB8
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB NEO dokup k existujúcemu stavu

Informácie

ID zákazky
3252
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - UNB NEO dokup k existujúcemu stavu
Číslo spisu VO
UNB8
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
29 750,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

UNB NEO dokup infúznej techniky k existujúcemu stavu

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.04.2019 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. PhD. Ondrej Kuruc
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty