Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 16:48

Karta obstarávania #SNM-MBKH-ZNS-2022/79
Výroba a montáž atypického nábytku do cukrárne a pokladne v rámci projektu HraMoKaPlus

Informácie

ID zákazky
32742
Názov predmetu
Výroba a montáž atypického nábytku do cukrárne a pokladne v rámci projektu HraMoKaPlus
Číslo spisu
SNM-MBKH-ZNS-2022/79
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 781,26 EUR
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
45421000-4 - Stolárske práce
45420000-7 - Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
45255400-3 - Montážne práce
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba a montáž atypického nábytku do cukrárne a pokladne.

Rozsah zákazky:
- Výroba a montáž barového pultu do cukrárne – príloha č. 3
- Výroba a montáž pracovného pultu do cukrárne – príloha č. 4
- Výroba a montáž informačného pultu do pokladne – príloha č. 5

Presný popis vrátane špecifikácie je uvedený v prílohách č. 3, č. 4 a č. 5 výzvy.

Miesto dodania tovaru/vykonania prác: SNM Múzeum bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň, Zámocká 1, 992 01 Modrý Kameň.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2022 15:00:00
Plánované otváranie ponúk
03.11.2022 15:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenské národné múzeum
Adresa
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Céreová
katarina.cereova@snm.sk
+421 220469193

Dokumenty