Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 02.02.2023 11:41

Karta obstarávania #91-2022
Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia

Komunikácia