Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.07.2024 04:50

Karta obstarávania #91-2022
Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia

Informácie

ID zákazky
32792
Názov predmetu
Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia
Číslo spisu
91-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
116 900,00 EUR
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Doplňujúci CPV
71317200-5 - Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Zabezpečenie výkonu odborných skúšok, odborných prehliadok, úradných skúšok VTZ a revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia, servisu VTZ, výchovy a vzdelávania zamestnancov odborných profesií.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Dokumenty

Plynové zariadenia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Doplňujúci CPV
71317200-5 - Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Elektrické zariadenia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
83 090,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Doplňujúci CPV
71317200-5 - Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tlakové zariadenia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
18 760,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Doplňujúci CPV
71317200-5 - Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Zdvíhacie zariadenia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 650,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71632000-7 - Technické skúšky
Doplňujúci CPV
71317200-5 - Služby súvisiace s ochranou zdravia a bezpečnosťou pri práci
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody