Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:31

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-037
Zabezpečenie softvéru a hardvéru na realizáciu projektu PKI CSCA a VISA SEALS

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
32821
Názov predmetu
Zabezpečenie softvéru a hardvéru na realizáciu projektu PKI CSCA a VISA SEALS
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-037
Číslo z vestníka VO
42967-MUT 210/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 176-456563
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
166 656,66 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
48800000-6 - Informačné systémy a servery
48820000-2 - Servery
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
48730000-4 - Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti
48731000-1 - Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti súborov
48732000-8 - Softvérový balík na zaistenie bezpečnosti dát
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie softvéru a hardvéru na realizáciu projektu VISA SEALS (digitálna pečať).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Nikola Šimunová
nikola.simunova@minv.sk
+421 250944439

Dokumenty