Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 10:01

Karta DNS #SE-VO1-2022/002258
IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
19581
Názov predmetu
IKT zariadenia DNS
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258
Číslo z vestníka VO
42967-MUT 210/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 176-456563
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
46 746 150,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30212000-8 - Technické vybavenie minipočítačov
30212100-9 - Základné jednotky (CPU) pre minipočítače
30213000-5 - Osobné počítače
30213100-6 - Prenosné počítače
30213200-7 - Tabletový počítač
30213300-8 - Stolový počítač
30213400-9 - Základné jednotky (CPU) pre osobné počítače
30213500-0 - Vreckové počítače
30214000-2 - Pracovné stanice
30215000-9 - Technické (hardvér) vybavenie mikropočítačov
30215100-0 - Základné jednotky (CPU) pre mikropočítače
30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi
30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly
30231100-8 - Koncové zariadenia počítačov (terminály)
30231300-0 - Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
30231310-3 - Ploché displeje
30231320-6 - Dotykové monitory
30232000-4 - Periférne vybavenie
30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače
30232110-8 - Laserové tlačiarne
30232120-1 - Ihličkové tlačiarne
30232130-4 - Farebné grafické tlačiarne
30232140-7 - Zapisovače
30232150-0 - Atramentové tlačiarne
30232600-0 - Kódovače
30232700-1 - Riadiaca jednotka
30233000-1 - Archivačné a čítacie zariadenia
30233100-2 - Počítačové pamäťové jednotky
30233153-8 - Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD) a digitálnych univerzálnych diskov (DVD)
30233160-0 - Páskové zálohové pamäte
30233161-7 - Zariadenia na manipuláciu s kazetami
30233170-3 - Karuselové jednotky
30233180-6 - Archivačné zariadenia flash pamäte
30233190-9 - Riadiaca jednotka diskovej pamäte
30233300-4 - Čítačky kariet smart
30233310-7 - Čítačky odtlačkov prstov
30233320-0 - Kombinované čítacie zariadenia kariet smart card a odtlačkov prstov
30234000-8 - Pamäťové médiá
30234100-9 - Magnetický disk
30234200-0 - Optické disky
30234300-1 - Kompaktné disky (CD)
30234400-2 - Digitálne univerzálne disky (DVD)
30234500-3 - Pamäťové archivačné médiá
30234600-4 - Flash pamäť
30234700-5 - Magnetické pásky
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
30236100-3 - Zariadenia na rozšírenie pamäti
30236110-6 - Pamäť s náhodným prístupom (RAM)
30236111-3 - Dynamická pamäť s náhodným prístupom (DRAM)
30236200-4 - Zariadenia na spracovanie údajov
30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný materiál k nim
30237100-0 - Časti počítačov
30237130-9 - Počítačové karty
30237131-6 - Elektronické karty
30237132-3 - Rozhranie univerzálnej sériovej zbernice (USB)
30237133-0 - Adaptéry a rozhrania PCMCIA (Medzinárodnej asociácie pre pamäťové karty osobných počítačov)
30237134-7 - Karty grafických akcelerátorov
30237135-4 - Karty na sieťové rozhrania
30237136-1 - Zvukové karty
30237140-2 - Základné dosky
30237200-1 - Príslušenstvo počítačov
30237210-4 - Obrazovky s antireflexnou vrstvou
30237220-7 - Podložky pod myš
30237230-0 - Pamäte
30237240-3 - Webová kamera
30237253-7 - Protiprachové kryty na počítačové zariadenie
30237260-9 - Nástenné ramená na monitory
30237270-2 - Puzdrá na prenosné počítače
30237280-5 - Napájacie príslušenstvo
30237290-8 - Podložky pod zápästie ku klávesnici
30237295-3 - Ochranné kryty na klávesnice
30237300-2 - Spotrebný materiál k počítačom
30237310-5 - Doplnkové náplne do tlačiarní
30237350-7 - Dátové kazety
30237360-0 - Kazety pre LTO (linear tape-open)
30237370-3 - Záznamové kazety
30237380-6 - CD-ROM
30237400-3 - Príslušenstvo na vkladanie dát
30237410-6 - Počítačová myš
30237420-9 - Joysticky
30237430-2 - Svetelné perá
30237440-5 - Guľové ovládače
30237450-8 - Grafické tablety
30237460-1 - Počítačové klávesnice
30237461-8 - Programovateľné klávesnice
32400000-7 - Siete
35125100-7 - Snímače
35125110-0 - Biometrické snímače
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
48200000-0 - Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet
48300000-1 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity
48500000-3 - Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
48600000-4 - Databázový a operačný softvérový balík
48770000-6 - Softvérový balík všeobecných obslužných programov a obslužných programov na kompresiu dát a tlač
48800000-6 - Informačné systémy a servery
48820000-2 - Servery
48821000-9 - Sieťové servery
48822000-6 - Počítačové servery
48823000-3 - Súborové servery
48824000-0 - Tlačové servery
48825000-7 - Webové servery
48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, prenosných počítačov, serverov, sieťových prvkov, softvéru, snímačov, skenerov, tlačiarní, periférnych zariadení a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako "CPV") najmä v rozsahu skupiny 302, 324, 351, 480, 482, 483, 485, 487, 488, 489. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Presun dynamického nákupného systému
15.04.2022 23:59:00
Lehota na predkladanie žiadostí
25.10.2025 23:59:59

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/434020

Dokumenty

Zákazky