Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.11.2022 13:35

Karta zákazky #77/2022-002
Výzva č. 2 - Hutnícky materiál

Táto zákazka je súčasťou DNS #77/2022 Hutnícky materiál - DNS

Informácie

ID zákazky
32911
Názov predmetu
Výzva č. 2 - Hutnícky materiál
Číslo spisu
77/2022-002
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
44300000-3 - Káble, drôty a súvisiace výrobky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie plechov z čiernej ocele valcovaných za tepla, nerezový plech, tyč kruhová, tyče ploché, profil uzavretý (joklovina), U – profil, betonárske ocele hrebienkové (roxory), rúry, spojovací materiál a oceľové lanko, L-profil rovnoramenný, tyč plochá, profil uzavretý (joklovina) a spojovací materiál.
Podrobný zoznam hutníckeho materiálu tvorí Prílohu č. 1 – Technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.10.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Gabriela Adamčíková
adamcikova@olo.sk
+421 947925835

Dokumenty