Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.02.2023 02:47

Karta obstarávania #R5-2.1/189/2022
Vozík anestéziologický resuscitačný, 9 ks

Informácie

ID zákazky
32975
Názov predmetu
Vozík anestéziologický resuscitačný, 9 ks
Číslo spisu
R5-2.1/189/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
29 174,00 EUR
Hlavný CPV
33192000-2 - Zdravotnícky nábytok
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Vozík anestéziologický resuscitačný, spevnená základňa vozíka, 4 ks.
Vozík anestéziologický resuscitačný, 5 ks.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
27.10.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Zvolenská
zvolenska@unb.sk
+421 248234432

Dokumenty