Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.07.2020 12:55

Karta zákazky #9/FNTT
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava MR

Informácie

ID zákazky
3328
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Trnava MR
Číslo spisu VO
9/FNTT
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 760,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Dodanie infúznej techniky v rozsahu podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Aneta Raciková
aneta.racikova@fntt.sk
+421 335938159

Dokumenty