Stav: Zrušená

Serverový čas: 05.07.2020 11:24

Karta zákazky #ARO2/2019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Detskej Nemocnice Banská Bystrica ARO dokup

Informácie

ID zákazky
3351
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Detskej Nemocnice Banská Bystrica ARO dokup
Číslo spisu VO
ARO2/2019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
22 900,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu pre Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Gabriela Gondová
gabriela.gondova@dfnbb.sk
+421 484726500

Dokumenty