Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 21:30

Karta obstarávania #40/2022/VO-PPA
ROZŠÍRENIE ÚLOŽNEJ INFRAŠTRUKTÚRY UNITY A INFRAŠTRUKTÚRY SAN PRE EXISTUJÚCE KLASTROVÉ RIEŠENIE

Informácie

ID zákazky
33670
Názov predmetu
ROZŠÍRENIE ÚLOŽNEJ INFRAŠTRUKTÚRY UNITY A INFRAŠTRUKTÚRY SAN PRE EXISTUJÚCE KLASTROVÉ RIEŠENIE
Číslo spisu
40/2022/VO-PPA
Číslo z vestníka EU
2022/S 210-601103
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
659 078,45 EUR
Hlavný CPV
32580000-2 - Dátové zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti, nakoľko ide o jeden celok, ktorý musí byť dodaný jedným dodávateľom
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Rozšírenie existujúceho diskového poľa a komponentov SAN existujúcej Dell infraštruktúry pre plynulé fungovanie IS PPA. Úložisko slúži pre potreby prevádzky kritických aplikácií ako sú mailové služby Exchange, SharePoint, Intranet, e-learning, tlačové služby, dochádzkový systém a dátové úložisko pre dokumenty PPA a iné obslužné systémy. Aktuálna kapacita nepostačuje na riadnu prevádzku, v prípade nerealizácie tohto zámeru nie je možné riadne prevádzkovať služby. Geograficky dislokovaná konfigurácia je vyžadovaná pre zabezpečenie vysokej dostupnosti kľúčových IS.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.11.2022 11:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Anna Langšádlová
anna.langsadlova@apa.sk
+421 918612497

Dokumenty