Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 20:53

Karta zákazky #FNsPBB VO 23042019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.2 JIS

Informácie

ID zákazky
3368
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnica Banská Bystrica č.2 JIS
Číslo spisu
FNsPBB VO 23042019
Číslo z vestníka VO
14325-MUT, Vestník č.202/2018 z 11.10.2018
Číslo z vestníka EU
2018/S 195- 440939
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
94 860,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ľubica Bobrová
lbobrova@nspbb.sk
+421 484412114

Dokumenty