Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 11:16

Karta obstarávania #2022230
Medovníčky s logom –klasické receptúra

Informácie

ID zákazky
33787
Názov predmetu
Medovníčky s logom –klasické receptúra
Číslo spisu
2022230
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 520,00 EUR
Hlavný CPV
22462000-6 - Propagačný materiál
Doplňujúci CPV
15800000-6 - Rôzne potravinárske výrobky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie 2000 ks jedlých medovníkov s vizuálom podľa zadania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty