Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:12

Karta obstarávania #2022231
Stolové kalendáre

Informácie

ID zákazky
33788
Názov predmetu
Stolové kalendáre
Číslo spisu
2022231
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 653,00 EUR
Hlavný CPV
22000000-0 - Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
22462000-6 - Propagačný materiál
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie 700 ks stolných kalendárov podľa zadania.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty