Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 17:35

Karta DNS #MAR 21/2022
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu

Detail správy #353516

Dátum a čas doručenia
25.01.2023 11:42:05
Od
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Komu
Všetkým
Typ
Iný dokument k zákazke
Predmet
Informácia - vysvetľovanie

Vážený partner, uchádzač,

v zmysle aktuálnych legislatívnych zmien nebude možné po 1.2.2023 vyhlasovať v podlimitných DNS a DNS ako zákazka s nízkou hodnotou nové zákazky v prostredí Josephine.

Verejný obstarávateľ Vás pozýva do nového vytváraného nadlimitného DNS:

„DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné a elektromontážne práce“

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36815/summary

 

DNS je rozdelený na samostatné kategórie:

1. kategória  Stavebné práce,

2. kategória  Remeselné stavebné práce,

3. kategória  Vodoinštalačné a kanalizačné práce, práce na ústrednom kúrení,

4. kategória  Elektroinštalačné práce

5. kategória  Práce na kremačných peciach

6. kategória  Reštaurátorské práce

 

V žiadosti o zaradenie do DNS prosím označte kategóriu/kategórie.

 

S pozdravom

 

Milan Hamala