Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.11.2022 12:28

Karta obstarávania #4/2022
Nákup a rozšírenie licencií MS

Informácie

ID zákazky
33936
Názov predmetu
Nákup a rozšírenie licencií MS
Číslo spisu
4/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
57 237,12 EUR
Hlavný CPV
48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
Doplňujúci CPV
48500000-3 - Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá
48310000-4 - Softvérový balík na vytváranie dokumentov
48510000-6 - Softvérový balík na komunikáciu
48710000-8 - Softvérový balík na zálohovanie a obnovu
48780000-9 - Softvérový balík na riadenie systémov, archivácie a obsahu
48811000-6 - Systémy elektronickej pošty
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je predĺženie licencii slúžiacich na hlasovú, obrazovú a dátovú komunikáciu, tvorbu, prenášanie, ukladanie, projektovanie a zdieľanie informácií ako aj dodanie doménových User CAL licencii.
Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto výzvy

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant

tothova@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty