Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.06.2019 21:04

Karta zákazky #2103/2019
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Sobranecké Kúpele pre rok 2019

Informácie

ID zákazky
3394
Názov predmetu
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na ŠS Sobranecké Kúpele pre rok 2019
Číslo spisu VO
2103/2019
Číslo z vestníka VO
03944-MUS
Číslo z vestníka EU
2019/S 028-062646
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
37 204,31 EUR
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti v Škôlkarskom stredisku Sobranecké Kúpele Odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.04.2019 23:59:59
Plánované otváranie ponúk
29.04.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Odštepný závod Semenoles
Adresa
Pri železnici 52
Liptovský Hrádok
033 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martin Honec
martin.honec@lesy.sk
+421 918335194

Dokumenty