Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2023 09:22

Karta obstarávania #5/2022/DPI
Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane dodávky a montáže workoutových prvkov v obci Párovké Háje

Informácie

ID zákazky
34191
Názov predmetu
Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane dodávky a montáže workoutových prvkov v obci Párovké Háje
Číslo spisu
5/2022/DPI
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
13 571,39 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
37535200-9 - Zariadenie ihrísk
45212220-4 - Stavebné práce na objektoch viacúčelových športových zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane dodávky a montáže Workoutových prvkov v obci Párovské Háje

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2022 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
21.11.2022 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Daniel Pindeš
pindes@msunitra.sk
+421 377336258

Dokumenty