Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.02.2023 03:05

Karta obstarávania #R5-2.1/180/2022
Dodávka prístrojov EKG

Informácie

ID zákazky
34286
Názov predmetu
Dodávka prístrojov EKG
Číslo spisu
R5-2.1/180/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie EKG prístrojov typu EKG prístroj 12-zvodový s LCD monitorom pre zobrazenie ekg kriviek, štandardná verzia pre sieťové pripojenie, s akumulátorom.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Prieskum trhu slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použit predložené ponuky aj na vyhodnotenie ostrého prieskumu trhu podľa § 117 ZVO.

Termíny

Lehota na predkladanie
15.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr.Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.
miriam.slobodnikova@gmail.com
+421 917718040

Dokumenty