Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 01:49

Karta obstarávania #ID 5480
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS ZH

Informácie

ID zákazky
34414
Názov predmetu
Zabezpečenie dodávky potravín pre DD a DSS ZH
Číslo spisu
ID 5480
Číslo z vestníka VO
48032 - WNT Vestník č. 246/2022 - 18.11.2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
120 500,000 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
03142500-3 - Vajcia
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín.
Časti zákazky:
Mlieko a mliečne výrobky
Mäso a mäsové výrobky
Mrazené mäso
Mrazené polotovary
Trvanlivé potraviny
Vajcia

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Prílohu Špecifikácia položiek nahrať v ponuke vo formáte excel aj vo formáte pdf.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2022 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
25.11.2022 09:01:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Žiar nad Hronom)
Adresa
SNP 139
Žiar nad Hronom
965 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Dokumenty

Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
30 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mäso a mäsové výrobky

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mrazené mäso

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Mrazené polotovary

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Trvanlivé potraviny

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 000,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Vajcia

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 500,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody