Stav: Ukončená

Serverový čas: 07.02.2023 03:43

Karta obstarávania #R5-2.1/205/2022.
Dodávka prístrojov EKG pre novorodencov

Informácie

ID zákazky
34454
Názov predmetu
Dodávka prístrojov EKG pre novorodencov
Číslo spisu
R5-2.1/205/2022.
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Bez uzatvorenie zmluvy
Hlavný CPV
33123200-0 - Elektrokardiografické prístroje
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Dodávka prístrojov EKG pre novorodencov. Bližšia špecifikácia je v príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
24.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
24.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr.Mgr. Miriam Slobodníková, PhD.
miriam.slobodnikova@gmail.com
+421 917718040

Dokumenty