Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.07.2024 04:38

Karta obstarávania #ID 5528
Dodávanie potravín pre Domov Márie (Banská Štiavnica)

Informácie

ID zákazky
34516
Názov predmetu
Dodávanie potravín pre Domov Márie (Banská Štiavnica)
Číslo spisu
ID 5528
Číslo z vestníka VO
48081 - MST Vestník č. 247/2022 - 21.11.2022
Číslo z vestníka EU
2022/S 223-639455 zo dňa 18.11.2022
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
280 150,000 EUR
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Doplňujúci CPV
03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
15500000-3 - Mliečne výrobky
15110000-2 - Mäso
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
03142500-3 - Vajcia
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok potravín vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru na určené miesto. Zákazka je rozdelená na jedenásť samostatných častí:

1. Ovocie a zelenina

2. Chlieb a pečivo

3. Mlieko a mliečne výrobky

4. Hovädzie mäso -čerstvé

5. Mäsové výrobky

6. Mrazené mäso

7. Mrazené ryby

8. Mrazené polotovary

9. Trvanlivé potraviny

10. Cestoviny

11. Vajcia

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viac častí alebo na celý predmet zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2022 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.12.2022 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Domov Márie (Banská Štiavnica)
Adresa
Špitálska 3
Banská Štiavnica
969 01, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1563

Dokumenty

1. Ovocie a zelenina

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
42 900,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. Chlieb a pečivo

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 900,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15810000-9 - Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. Mlieko a mliečne výrobky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
64 400,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15500000-3 - Mliečne výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4. Hovädzie mäso - čerstvé

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
13 700,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15111100-0 - Hovädzie mäso
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5. Mäsové výrobky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
23 900,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15100000-9 - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6. Mrazené mäso

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
26 300,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7. Mrazené ryby

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 600,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

8. Mrazené polotovary

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 300,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15896000-5 - Hlboko zmrazené výrobky
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

9. Trvanlivé potraviny

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
56 050,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

10. Vajcia

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 700,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
03142500-3 - Vajcia
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

11. Cestoviny

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 400,000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
15000000-8 - Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy