Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 04:43

Karta obstarávania #3903/2022
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Informácie

ID zákazky
34551
Názov predmetu
Topoľčany OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Číslo spisu
3903/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
12 593,00 EUR
Hlavný CPV
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rekonštrukcia - úprava dvoch susediacich miestností, ktorej cieľom je naplniť nové hygienické podmienky, dosiahnuť nepriezvučnosť spojovacej priečky a pripraviť rozvody energií pre inštaláciu záznamovej technológie pre Špeciálnu výsluchovú miestnosť. Súčasťou sú nové rozvody elektroinštalácie v oboch miestnostiach istené v novom samostatnom rozvádzači. Súčasťou dodávky je aj spracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom pre ohlásenie stavebných úprav a tiež spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia k odovzdaniu diela. .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.12.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.12.2022 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Matejovič
peter.matejovic@minv.sk
+421 961305443

Dokumenty