Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:19

Karta obstarávania #2/2022
Akustická úprava školských jedální

Informácie

ID zákazky
34680
Názov predmetu
Akustická úprava školských jedální
Číslo spisu
2/2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Stavebné práce
Hlavný CPV
45212422-0 - Stavebné práce na stavbe jedální
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Akustická úprava školskej jedálne prostredníctvom úpravy stropu, spôsobom celoplošného jednoduchého podhľadu alebo prostredníctvom upevnenia solitérnych prvkov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2022 11:11:00
Plánované otváranie ponúk
30.11.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Linda Prutkayová
linda.prutkayova@petrzalka.sk
+421 947487181

Dokumenty

Časť 1: Akustická úprava školskej jedálne - MŠ Macharova

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45212422-0 - Stavebné práce na stavbe jedální
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2: Akustická úprava školskej jedálne - MŠ Röntgenova

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45212422-0 - Stavebné práce na stavbe jedální
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 3: Akustická úprava školskej jedálne - MŠ Strečnianska

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
45212422-0 - Stavebné práce na stavbe jedální
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy