Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 01:16

Karta obstarávania #PPZ-OAI1-2022/066915-002
Inteligentný ovládač so zobrazovacou jednotkou pre bezpilotné lietadlo DJI MAVIC 2 ZOOM – 35 ks.

Informácie

ID zákazky
34875
Názov predmetu
Inteligentný ovládač so zobrazovacou jednotkou pre bezpilotné lietadlo DJI MAVIC 2 ZOOM – 35 ks.
Číslo spisu
PPZ-OAI1-2022/066915-002
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 672,33 EUR
Hlavný CPV
38820000-9 - Diaľkové ovládanie
Doplňujúci CPV
34711200-6 - Bezpilotné lietadlá
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 35 ks Inteligentných ovládačov so zobrazovacou jednotkou pre bezpilotné lietadlo DJI MAVIC 2 ZOOM.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2022 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.11.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Štefan Šípka
stefan.sipka@minv.sk
+421 961051993

Dokumenty