Stav: Zrušená

Serverový čas: 06.02.2023 01:11

Karta obstarávania #34887
Obstaranie baliaceho stroja - MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Informácie

ID zákazky
34887
Názov predmetu
Obstaranie baliaceho stroja - MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Číslo spisu
34887
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
299 766,67 EUR
VO sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie baliaceho stroja.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Adresa
Muzejná 208/1
Dunajská Streda
929 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ladislav Ambrovics
istvan.nagy@minitbakery.sk
+421 918118856

Dokumenty