Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:50

Karta obstarávania #2022239
Kamerový systém Medveďová- poschodia

Informácie

ID zákazky
34932
Názov predmetu
Kamerový systém Medveďová- poschodia
Číslo spisu
2022239
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
23 191,56 EUR
Hlavný CPV
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Interiérový kamerový systém pre bytový dom na zabezpečenie 12 poschodí vrátane štruktúrovanej kabeláže s montážou.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.11.2022 16:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jana Slašťanová
jana.slastanova@petrzalka.sk
+421 268288500

Dokumenty