Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 20:22

Karta obstarávania #45/1701/2022
Stolársky materiál na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ

Informácie

ID zákazky
34939
Názov predmetu
Stolársky materiál na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ
Číslo spisu
45/1701/2022
Číslo z vestníka VO
48482-WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
69 900,00 EUR
Hlavný CPV
44191000-5 - Rôzne stavebné materiály z dreva
Doplňujúci CPV
44191300-8 - Drevotriesková doska
44191100-6 - Preglejka
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Čiastkové nákupy stolárskeho materiálu na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ počas obdobia 24 mesiacov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 250/2022 pod číslom 48482-WNT dňa 24. 11. 2022.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2022 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2022 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adresa
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovenská republika
Procesný garant
Zdenka Bothová
zdenka795@gmail.com
+421 947487247

Dokumenty