Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 13.07.2024 21:25

Karta zákazky #ARO2/2019
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Detskej Nemocnice Banská Bystrica ARO dokup

Informácie

ID zákazky
3499
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Detskej Nemocnice Banská Bystrica ARO dokup
Číslo spisu
ARO2/2019
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis

Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu pre Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny (ARO)

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.05.2019 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Gabriela Gondová
gabriela.gondova@dfnbb.sk
+421 484726500

Dokumenty