Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.09.2022 20:20

Karta obstarávania #3951/2019
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora

Informácie

ID zákazky
3501
Názov predmetu
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora
Číslo spisu
3951/2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 084-200419
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
6 625 000,00 EUR
Hlavný CPV
72250000-2 - Služby týkajúce sa podpory systému
Doplňujúci CPV
80500000-9 - Školiace (výcvikové) služby
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
72267200-1 - Opravy programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72260000-5 - Služby súvisiace so softvérom
72261000-2 - Softvérové podporné služby
72266000-7 - Softvérové poradenstvo
72267100-0 - Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Dôvodom nerozdelenia zákazky na časti je poskytnutie komplexnej metodickej podpory, doplnenie informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora, servisná a technická podpora. PSPD tvorí jeden funkčný systém, jednotlivé aktivity a funkcionality sú prepojené a nadväzujú na seba.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb, kotrých výsledkom bude dodanie funkčného počítačového systému, ktorý mu umožní priebežné sledovanie pohybu dreva (ďalej "PSPD"). Predmet zákazky zahŕňa komplexné služby v celom procese, a to komplexnú metodickú podporu riešenia PSPD, rozšírenie súčasného informačného systému verejného obstarávateľa o potrebné funkcionality, potrebné k PSPD a zaručnú a mimozáručnú servisnú a technickú podporu informačného systému PSPD.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
08.07.2019 13:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Dokumenty