Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 14:31

Karta obstarávania #OP22BTZ133
Elektrina a zemný plyn na rok 2023 pre Obec Batizovce

Informácie

ID zákazky
35024
Názov predmetu
Elektrina a zemný plyn na rok 2023 pre Obec Batizovce
Číslo spisu
OP22BTZ133
Číslo z vestníka VO
48565 - WNT
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
172 000,00 EUR
Hlavný CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Doplňujúci CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Časť zákazky 1: „Dodávka elektriny na rok 2023“ (ďalej len „Dodávka elektriny").
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest Verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach Verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (ďalej len „Zákon o energetike").

Časť zákazky 2: „Dodávka zemného plynu na rok 2023“ (ďalej len „Dodávka plynu").
Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest Verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach Verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu v súlade so Zákonom o energetike.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
05.12.2022 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Obec Batizovce
Adresa
Štúrova 29/2
Batizovce
05935, Slovenská republika
Procesný garant
Pavol Malinovský
malinovsky@obstarame.sk
+421 903282084
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5830?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=batizovce&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Dokumenty

Časť zákazky 1 - Dodávka elektriny

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
110 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť zákazky 2 - Dodávka zemného plynu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
62 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
09300000-2 - Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy