Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.02.2023 02:02

Karta obstarávania #SE-OHZ2-2022/004876
Zabezpečenie servisu Práčovne MVSR

Informácie

ID zákazky
35050
Názov predmetu
Zabezpečenie servisu Práčovne MVSR
Číslo spisu
SE-OHZ2-2022/004876
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
35 000,00 EUR
Hlavný CPV
98311100-7 - Správa práčovní
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je zabezpečenie servisu a opráv zariadení Práčovne Ministerstva vnútra SR

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2022 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Silvia Bórikova
silvia.borikova@minv.sk
+421 961054053

Dokumenty