Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 25.02.2024 00:22

Karta obstarávania #CPBB-ON-2022/000017
Žiar nad Hronom OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Informácie

ID zákazky
35115
Názov predmetu
Žiar nad Hronom OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Číslo spisu
CPBB-ON-2022/000017
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
19 295,59 EUR
Hlavný CPV
45216111-5 - Stavebné práce na objektoch policajných staníc
Doplňujúci CPV
71250000-5 - Architektonické a inžinierske služby a dozor
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestnosti v objekte Okresného riaditeľstva PZ na ul. SNP č. 128 v Žiari nad Hronom vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť) a zabezpečenia výkonu odborného autorského dohľadu projektanta.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.12.2022 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Peter Schvarcz
peter.schvarcz@minv.sk
+421 905382548

Dokumenty