Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 10:18

Karta obstarávania #6164/2019-260
Zabezpečenie plnenia úloh certifikačného orgánu Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo vzťahu k výdavkom financovaným z EPZF a EPFRV na finančné roky 2020-2021

Komunikácia