Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.10.2019 07:46

Karta obstarávania #8953/2018
„Odstránenie závad elektroinštalácie v objektoch PO07 a PO04 v TTIP–havarijný stav

Informácie

ID zákazky
358
Názov predmetu
„Odstránenie závad elektroinštalácie v objektoch PO07 a PO04 v TTIP–havarijný stav
Číslo spisu VO
8953/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
3 892,00 EUR
Hlavný CPV
50700000-2 - Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je odstránenie závad elektroinštalácie na objektoch PO07 a PO04 v TTIP na základe vypracovaných správ o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (správa č.: 32/2017/RE a správa č.:29/2017/RE), ktoré boli vypracované elektrotechnikom špecialistom §24 Ing. Marekom Kotlanom, ev.č. osv.267/7/2009, EZ –E-E2-A. Vyššie uvedené správy preukázali, že elektrické zariadenia v objektoch PO07 a PO04 nie sú schopné bezpečnej prevádzky. Správy tvoria prílohu tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
08.03.2018 13:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Trhová 3
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 918466551

Dokumenty