Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 10:23

Karta obstarávania #1916/2019
Didaktické pomôcky- Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
3605
Názov predmetu
Didaktické pomôcky- Modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom
Číslo spisu
1916/2019
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie
Doplňujúci CPV
39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom modernizácie učební je zabezpečenie nákupu a montáže didaktických pomôcok podľa priloženej špecifikácie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
20.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.05.2019 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty