Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.08.2022 05:18

Karta obstarávania #1918
IKT modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom

Informácie

ID zákazky
3607
Názov predmetu
IKT modernizácia učební ZŠ Jilemnického 2 Žiar nad Hronom
Číslo spisu
1918
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30213100-6 - Prenosné počítače
Doplňujúci CPV
51611000-8 - Inštalácia počítačov
30236000-2 - Rôzne počítačové vybavenie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom modernizácie učební je zabezpečenie nákupu a montáže informačno-technické technológie podľa priloženej špecifikácie

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
20.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.05.2019 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty